הכח המתחזק בחודש זה הוא "חוש הריח" שהוא חוש רוחני מכל החושים, ולכן מי שמתגבר על אווירת הנכאים הטבעית של בוא החורף יכול להגיע להישגים רוחניים מיוחדים בחודש זה, בכל הנוגע לעל טבעי ולהצלחה לא מוגבלת למגבלות הרגילות שבעולמנו.
שם החודש "חשון" מקורו בשפה האכדית אשר הייתה שימושית בבבל בתקופת גלות בבל, "חשון" בנוי מהמלים "ירחו שמנו", כלומר החודש השמיני בשפת בבל בעת ההיא.
"מרחשון", חז"ל קוראים את שם החודש "מרחשון", מקור הביטוי "מר" בהקשר של חודש זה נובע מכך שהמילה "מר" משמעותו טיפה, [כמו הבטיוי "מר מדלי" (ישעיה מ')] ובכך אנו מבטאים את ההמתנה של כל העולם לגשם. היו שהסבירו, כי הביטוי "מר" בהקשר לחודש חשון נובע מכך שבחודש זה אין שום חג או יום טוב, ולפיכך אין בו שום מתיקות ועל כן כינוהו "מר". יש שמוסיפים טעם אחר שכינוי זה הוא על לזכר המבול שהחל בחודש זה והחריב את העולם.
"בול", מעניין לציין כי חודש חשון מופיע בתנ"ך בכינוי נוסף "ירח בול" דהיינו "חודש בול". לשם זה ניתנו מספר הסברים. רש"י מפרש ששם החודש "בול" הוא על שם שבתקופה זו בוללים ומערבבים את המספוא לבהמות, ומכינים להם אוכל מהתבן שבבית. זאת משום שעם בא החורף הבהמה מפסיקה לשוטט בשדות. ובמדרש מוסבר, שכינוי זה הוא לזכר המבול.
מזל החודש "עקרב", מזל זה, מייצג תכונות סותרות התכונה הגלויה של ה"עקרב" היא לעקוץ ולעקור, לפגוע ולהכיש. אולם, מאידך יש בעקרב פוטנציאל שיכול להתפתח לטובה, שכן ניתן להפיק מן הארס שלו חומרי רפואה, חודש זה הוא השורש הפוטנציאלי של הפריחה באביב, על ידי הגשמים והמים שמרקיבים את הזרעים כעת. בני מזל עקרב הם בעלי עוצמה רגשית הנובעים מעמקי נפש ורוח, הדבר יכול לבוא לידי ביטוי ביצרים עזים, או בכוחות נפש סוערים לכיוון חיובי, ביכולתו של בן מזל עקרב לנווט את כוח הרוח שבו ולנסוק להשגים משמעותיים.
תאריכי החודש: יום רחל אמנו. בי"א במרחשון מתה רחל אמנו, היא נקברה ב"דרך אפרת" היא "בית לחם" הנמצאת ממזרח לירושלים. חז"ל מספרים, כי מקום קבורתה נבחר ברוח הקודש על ידי יעקב אבינו שראה את בני ישראל הגולים יורדים לגלות בבל על ידי נבוזראדן, ובעוברם ליד קברה, תראה זאת האם רחל, ותתפלל על בניה. קברה של רחל אמנו הוא מקום תפילה מסוגל ובמשך כל הדורות היו יהודים באים להתפלל על קברה של האם הרחמנית.
 
חודש כסליו - "החודש התשיעי"
למניין החודשים העבריים, המתחיל מחודש ניסן. על פי היהדות, אם המספר שמונה מייצג את הכח של למעלה מן הטבע, הרי ה"תשיעי" מסמל את ה"נשמה" שבכח מעל לדרך הטבע. דהיינו את הכח האלוקי אשר ב"למעלה מן הטבע" אותו בלתי ניתן להגדיר בכינוי [ואפילו בכינוי "למעלה מן הטבע" עצמו] שכן הוא בלתי מוגדר בהגדרה כלשהי. חודש זה מסוגל להצלחה על ידי בטחון ואמונה בד' יתברך גם ללא כל זכות או הצדקה, אלא בזכות עצם האמונה ניתן לזכות לברכה משמים.
מזל החודש "קשת", מזל זה, מייצג את ה"אופטימיות והתקווה". בתקופת מזל זו יש מקום ליוזמה, שאיפה קדימה, רצון לשינוי והתקדמות. בני מזל שואפים תמיד קדימה, ותקוות העתיד עם הבטחון נותנים להם את תעצומות הנפש להתגבר על קשיים ומכשולים העומדים בדרכם. עוצמת הרגש של חודש כסליו ומזלו קשת מובילים לרצון להרפתקנות וריגושים. יש להוביל מאפיינים אלו לאפיק חיובי של מלחמה למען אידיאלים נעלים.
תאריכי החודש: בכ"ה כסליו חל חג החנוכה. אשר תוקן על ידי חכמי ישראל בתקופת החשמונאים. לזכר נס המלחמה בו השתחררו היהודים מעול היוונים אשר ניסו לכפות תרבות זרה ולאכוף את טשטוש הזהות היהודית והכחדת התורה. אנו מדליקים בחנוכה נרות לזכר נס פך השמן שארע במקדש עם תום המלחמה. אשר כד קטן הספיק כדי להדליק את נרות המנורה במקדש במשך שמונה ימים. בהדלקת נרות אלו ניתן האות לחידוש עבודת בית המקדש, ולנצחון רוח ישראל הנצחית והאלמותית, על תרבות יוון הגשמית ובת החלוף.
חודש אלול - החודש השישי
למניין החודשים העבריים, המתחיל מחודש ניסן. על פי היהדות, ה"שישי" מסמל את המציאות של הבריאה בעולם המעשה המורכבת מששה צדדים [למעלה למטה צפון דרום מזרח מערב], ומספר שש גם מייצג את יסודותיו של כל דבר. למרות שהתורה ניתנה בחמשה ספרים, היא מובנת ומפורשת להלכה בששה סדרי משנה שבהם היא באה לידי ביטוי בעולם המעשה.
שם החודש "אלול" מקורו בשפה האכדית אשר הייתה שימושית בבבל בתקופת גלות בבל, על שם הקציר הנעשה בחודש זה בבל, שכן אלול משמעו קציר. המילה "אלול" משמשת באכדית גם כביטוי לטיהור וכפרה. דבר המבטא במידה מסויימת את מהותו של חודש זה.
מזל החודש "בתולה", מזל זה, מייצג את ה"בינה". דהיינו היכולת לזהות תכונות שמתחת לפני השטח. או כפי שאומרים זאת חז"ל "בינה-להבין דבר מתוך דבר". ה"בתולה" מייצגת את יכולותיה של האשה ואת המפותחות שלה מן האיש בתחום האינטואיציה, זיהוי תקשורת בלתי מילולית וכדומה. בדברי חז"ל מתואר הדבר בשני המאמרים דלהלן: "אשה מכרת בארוחים יותר מן האיש", ו"בינה יתירה ניתנה לנשים".
מעניין לציין כי מלבד היות חודש זה במזל בתולה, הרי, שמו "אלול" הוא בערך המספרי [גימטריה] של המילה "בינה" [67]. החודש הזה מיועד להתבוננות והבנה, להכנה ולטיהור לקראת ימי החגים המשמשים ובאים, ימין הדין והרחמים, ראש השנה ויום הכיפורים.
תאריכי החודש: מראש חודש אלול ואילך נוהגים קהילות הספרדים לומר סליחות מידי יום כהכנה לימים הנוראים. האשכנזים מתחילים בשבוע שלפני החג, ובשנה זו יחלו לומר סליחות במוצ"ש נצבים וילך כ"ג אלול.
חודש מנחם אב - החודש החמישי
למניין החודשים העבריים, המתחיל מחודש ניסן. על פי היהדות - "חמישי" מסמל את הנשמה והתוכן האלוקי הגלום בכל דבר בעולם ומחייה אותו. התורה ניתנה בחמשה ספרים, כביטוי לכך שהיא יוצקת תוכן רוחני ואלוקי לכל הבריאה. לפיכך ישנה במהלך חודש זה אפשרות מיוחדת לצקת תוכן רוחני ועליון בכל דבר.
חודש תמוז -החודש הרביעי :
חודש תמוז הינו הרביעי למניין החודשים העבריים, המתחיל מחודש ניסן. על פי היהדות, ה"רביעי" מסמל את הוצאות הכוחות הפוטנציאלים לידי ביטוי. ברביעי, מקבלים הכוחות אופי מעשי. באופן סמלי, לעם היהודי ישנן "ארבע אמהות" משום שהאמא, היא האחראית באופן מעשי להוצאת הכוחות הגלומים שבעובר והבאתו לידי ביטוי מעשי כאדם בעולם.
חודש סיון - "החודש השלישי" למניין החודשים העבריים, המתחיל מחודש ניסן. על פי היהדות, ה"שלישי" מסמל איזון ויציבות, המשכיות והתמדה, ושר שאינו נפסק. חז"ל מצאו לנכון לציין זאת ביחס לחודש זה במימרה הבאה [תרגום חופשי]: "ברוך אלוקים שנתן תורה משולשת, -תורה נביאים וכתובים- בחודש המשולש – החודש השלישי, סיוון.
שם החודש "סיוון" מקורו בשפה האכדית אשר הייתה שימושית בבבל בתקופת גלות בבל, כאשר המילה "סיוואנו" משמעה, "זמן להט השמש". בחודש זה, השמש מתחילה להתלהט ולחמם את הארץ. וימי האביב הנעימים מפנים את מקומם לטובת להט וחום השמש העושים את תפקידם בגמר הבשלת הפירות וייבוש הארץ.
מזל החודש "תאומים", מזל זה, מייצג שוני והתבדלות מחד, וכפילות וריבוי מאידך. חודש סיוון, מייצג שתי בחינות אלו: מחד, זהו חודש בו יש לאנשים יכולת לעשות צעדי שינוי חיובי, כמו תאומים השונים זה מזה. כך עשו בני ישראל אשר עשו שינוי משמעותי בחודש זה, התבדלו מחברת העמים הפרימיטיביים עובדי האלילים, וקיבלו את עבדות האל. מאידך, החודש מעיד על יכולות מוגברות וכוחות נפש כפולים ומכופלים. כמו תאומים, אשר כוחם מוכפל. לכן בחודש זה ניתנה תורה וכמו שכותב הזהר "בגלל שיעקב אבינו הוא בבחינת תאומים [שהוא קנה את הבכורה, המזכה לו חלק כפול] על כן ניתנה התורה לעם ישראל בחודש תאומים [חודש סיוון, מזל תאומים, אשר יש בו תעצומות נפש וכוחות כפולים לשינוי והתחדשות].
חגי החודש: בו' סיון חל חג השבועות, אשר נקרא גם חג הביכורים או חג מתן תורה.
ב סיון- ביכורים
בזמן שבית המקדש היה קיים, היה כל איכר חקלאי וסתם אדם המגדל עצי פרי, מסמן בקשירת חוט את הפירות הראשונים אשר צמחו והבשילו בעציו, והיה מעלה אותם לירושלים אל בית המקדש, זאת כהכרת טובה לבורא העולם על הברכה אשר שלח ביבוליו.
נטייתו הטבעית של האדם הוא, שכאשר הוא מתאמץ להשיג דבר מה הוא מתפלל אל אלוקים, אולם, מיד אחרי שהוא מצליח להשיג את רצונו הוא זוכר רק את עצמו ומייחס את הצלחתו לאופיו המבורך תבונתו ומאמציו הרבים, וכך בשיכרון ההצלחה הוא שוכח את האל אשר נתן לו את ברכתו והצלחתו.
על כן, כאשר יהודי היה זוכה ליבול חדש באחד משבעת המינים שהשתבחה בהם ארץ ישראל [חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית, תמר], הוא היה ממהר לסמן את פירות ה"ביכורים" הראשונים, אורז אותם בכלי יפה ומעלה אותם בשירה ובזמרה לירושלים.
כך, היו מתקבצים תהלוכות של יהודים מכל קצווי ארץ ישראל אשר היו מביאים את ביכורי יבולם לבית המקדש, בכלים מפוארים, על גבי בהמות משא מקושטות לתפארת. תושבי ירושלים היו יוצאים לקראת מביאי הביכורים ומקבלים את פניהם, וכך בקול שיר, היו כולם טוענים את סלי הביכורים על כתפיהם ובאים לבית המקדש.
בבית המקדש, היה מביא הביכורים, פותח ומודה לאל על כל הטובות אשר עשה לעם ישראל באופן כללי, ועל הטובות אשר עשה לו עצמו באופן פרטי, על ידי אמירת הפסוקים העוסקים בכך, המוזכרים בתורה בפרשת כי תבוא [דברים פרק כו] לאחר מכן היה הכהן מניף את הפרות ביחד עם מביא הביכורים. ואת הפרות הללו היו נותנים לכוהנים.
את מצוה זו, אשר ביטאה את שמחת העובד בפרות עמלו ותודתו לאל, היו מקיימים מחג השבועות ועד חג סוכות, או בדיעבד עד חג החנוכה. חג השבועות, הוא חג הביכורים, כי על כן בחג זה החלו כולם להביא את ביכוריהם לירושלים.
מתן תורה -
"מתן תורה" הוא האירוע המכונן והמשמעותי ביותר בחייו של העם היהודי. אירוע זה מהווה את פסגת ההתגלות האלוהית בעולם הזה "אתם ראיתם, כי מן השמים דיברתי אליכם". בורא העולםלא התגלה בפני נביא אחד מן העם, או בפני נבחרי העם בלבד, אלא בפני העם כולו, למעלה מששה מיליון גברים, ועמם נשים נערים וילדים רבים.


[עמוד הבית] [מדריך הכשרות העולמי] [מדריך המסעדות העולמי] [מדריך המקוואות העולמי] [קבל כשרות] [עדכון כשרות] [שאל את הרב
[KosherTimes] [רשויות כשרות] [זמני היום] [הזמנת ''ערכי כשרות''] [שאלות נפוצות] [אודות] [צור קשר]